English version

Win2Win Uygulaması Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi :
25 Ocak 2019

Win2Win mobil uygulaması bir Confatalis Limited Liability Company iştirakidir (bundan sonra topluca “Win2Win”) ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik bir şirkettir.

İşbu Gizlilik Politikası, Win2Win'in kullanıcıları (her bir "Kullanıcı") ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığını ve bu bilgileri nasıl kullandığını açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, Win2Win’e ait olan www.win2winofficial.com web sitesi ile Win2Win mobil uygulama üzerinde sunulan her türlü hizmet aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

Win2Win, kullanıcılarının onayı olmadan, kullanıcılarına ait olan herhangi bir veriyi, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu verilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan kural ve koşulları kabul ederek onay vermektedir. Kullanıcılar diledikleri zaman iletişim kanallarından yetkililere ulaşarak vermiş oldukları bu onayı geri çekeme imkanına sahiptir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

Kullanıcıların kişisel verileri Win2Win tarafından aşağıdaki belirtilen koşullarda toplanır, işlenir, ve kullanılır.

A) Kişisel verilerin toplanması : Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama ile etkileşime girdiğinde belirli verileri toplanacaktır. Bu kullanıcı verileri iki (2) ana kategoriye ayrılmaktadır:

(i) kullanıcıların verdiği, kendileri ile ilgili kullanıcı verileri,

(ii) Kullanıcıdan Win2Win mobil uygulama ile etkileşime girmesi neticesinde Win2Win tarafından elektronik olarak toplanan veriler veya kullanıcı verileri (hepsi birlikte “Kullanıcı Bilgileri”).

B) Kişisel verilerin işlenmesi : Aşağıda belirtilen veriler, Win2Win'in mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini daha da iyileştirmek amacı ile işlenmektedir. Bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması kullanıcıların sorumluluğunda olup, Win2Win mobil uygulamasının hizmet kalitesi açısından önemlidir.

 • Kullanıcı Bilgisi : Üyelikle ilgili kullanıcıların isim ve soy isim bilgileri.
 • İletişim Bilgisi : Üyelikle ilgili kullanıcıların e-posta ve telefon iletişim bilgileri.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi : Kullanıcıların IP Adresi, Mobil Cihaz ID’si bilgileri.
 • Pazarlama Bilgisi : Çerez (“Cookie”), hedefleme ve profilleme bilgileri.
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : Win2Win’e ilişkin yöneltilen talep ve şikayetler.

C) Kişisel verilerin kullanımı : Kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçları yerine getirmek veya yasalarca zorunlu olan nedenlerle kullanılmaktadır:

(i) Kullanıcıların üyelik kaydının oluşturulması;

(ii) Kullanıcıların istek ve şikayetleri hakkında bilgi verilmesi;

(iii)  Win2Win mobil uygulamasının işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması gibi amaçlarla birlikte, Win2Win mobil uygulama sistemin hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve içeriğinin optimize edilmesi;

(iv) Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, reklam gösterilmesi, doğrudan ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi;

(v) Kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre Win2Win mobil uygulamanın değişmiş hizmetleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerin yürütülmesi.

D) Sunucu günlüğü verilerinin kaydedilmesi : Win2Win mobil uygulamasının işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması gibi amaçlarla birlikte, Win2Win mobil uygulama sistemin hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve içeriğinin optimize edilmesi için Win2Win mobil uygulamasının sunucu günlüğü (“Server Log”) tutulmaktadır.  İşbu Gizlilik Politikası kapsamında Server Log’larda kullanıcıların cihazlarının İnternet Protokol (“IP”) adresi, cihaz adı, cihazın yazılım sistemin sürümü, ve kullanıcıların Win2Win mobil uygulamasını kulandıkları saat, gün, ve istatistik bilgileri kaydedilmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

A) Kişisel verilerin erişebilirliği : Kullanıcıların kişisel verileri, üçüncü taraflara pazarlama amaçlı olarak asla aktarılmaz, satılmaz veya takas edilmez. Win2Win, sözleşmeli ve yasal iş ortaklığı yaptığı üçüncü kişilerle, söz konusu hizmetin temini için gerekli olan bilgilerle sınırlı olmak koşulu ile, kişisel veri paylaşımı yapabilir. Örneğin anlaşmalı SMS ve e-posta gönderi sağlayıcıları, anlaşmalı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), anlaşmalı hukuk büroları, anlaşmalı çağrı merkezleri gibi. Bu kişisel verilerin güvenliği, hizmet sağlayan kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla ayrıca koruma ve güvence altına alınır.

B) Belirli üçüncü kişilerle paylaşım : Win2Win belirtilen bazı özel durumlar karşısında belirli üçüncü kişilerle kişisel bilgilerin paylaşımını gerçekleştirebilir.

(i) Kullanıcılara hizmet sağlanması ile bağlantılı olarak iş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler ile paylaşım gerçekleştirilebilir.

(ii) Kullanıcıya ilgili reklamları seçmek ve sunmak için veri talep eden reklam verenler ve reklam ağları ile paylaşım gerçekleştirilebilir.

(iii) Win2Win‘in iyileştirilmesi ve optimizasyonunda yardımcı olan analitik ve arama motoru sağlayıcıları ile paylaşım gerçekleştirilebilir.

(iv) Win2Win işletmesinin satılmasına karar verilirse veya işletme başka bir şirket ile birleşirse, kullanıcı bilgileri danışmanlara ve potansiyel alıcıların danışmanlarına ve ayrıca işletmenin yeni sahiplerine açıklanabilir.

(v) Win2Win'in herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya şartlarını yerine getirmek veya uygulamak için, kullanıcının kişisel bilgilerini açıklama veya paylaşma zorunluluğu olması halinde gerekli bilgiler ilgili makamlara iletilebilir.

(vii) Pazarlama ve reklam amacıyla Win2Win hizmetlerini tanıtmak için kullanıcıların bilgileri anonim hale getirilir.

C) Verilerin saklanma süresi : Win2Win, kullanıcıları tarafından sağlanan kişisel verileri, amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Win2Win, kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla, sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca, kişisel verileri saklayabilecektir.

Çerezler

A) Çerez Tanımı : Çerez (“Cookie”), belirli bir süre için bir internet tarayıcısı tarafından cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcının site kullanımı ve ziyaret verilerinin daha iyi anlaşılmasını, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulmasını sağlar. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

B) Çerez Türleri : Win2Win, Çerezler sayesinde kullanıcıların hizmet almasını kolaylaştırarak almış oldukları hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Win2Win mobil uygulama hizmeti kapsamında aşağıda anlatılan çeşitli Çerez türlerine rastlanabilir.

(i) Oturum Çerezleri olarak adlandırılan Çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici Çerezleri ifade eder.

(ii) Kalıcı Çerezler, kullanıcının tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandıkları cihazda kalır ve o internet sitesini tekrar ziyaret ettiklerinde tercihlerini hatırlar. Kalıcı Çerezler, bilgisayarlarda veya mobil cihazlarda en fazla 12 ay süreyle bir dosya olarak saklanır.

(iii) Üçüncü kişi Çerezleri, internet sitesinde içerik sunan üçüncü kişilerce kurulan Çerezler olup kullanıcı davranışlarını ölçümlemeyi sağlar.

(iv) Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün şekilde çalışmasında temel işlevler için gerekli olan Çerezlerdir.

(v) Fonksiyonel ve Analitik Çerezler, kullanıcı tercihlerini hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Fonksiyonel Çerezler, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. İnternet sitesi içinde hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğinin incelenmesine yarayan, sitedeki trafiğe uygun hizmetin verilmesini sağlayan Çerezler ise analitik Çerezlerdir. Bu tür Çerezler başka bilgileri depolamazlar ve anonim niteliktedirler.

(vi) Reklam ve Pazarlama Çerezleri, kullanıcıların ilgi alanları ve seçimleri doğrultusunda seçmek istedikleri ürün veya içeriğe benzer nitelikli olanların sunulmasına ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanıcı deneyimini artırmaya yarar. Bu Çerezler kullanıcıya ve ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamcılık Çerezleri kullanırlar. Kullanıcıya sunulmuş reklamların verimliliğini ölçmeye çalışmaktadırlar.

C) Çerez Tercihleri Yönetimi : Win2Win, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde çeşitli fonksiyonlar çalışmayabilmektedir.  Kullanıcı Çerezleri reddettiği takdirde Win2Win internet sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir, bu işlem cihazlardan talep edilen hizmetlerin sunulması sırasında aksamaya ve sunulan hizmetlerde kullanıcıya özel bir deneyim tecrübesinin verilememesine neden olabilir.

Kullanıcı Çerezleri devre dışı bırakmak isterse kullandığı internet tarayıcı ve cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilir. Kullanıcı Çerezleri devre dışı bırakana kadar cihazlarda depolanmış Çerez verilerini istediği zaman temizleyebilir. Kullanıcı tarayıcısının ayarlar bölümünden Çerez kullanım izinlerinini, istekleri doğrultusunda düzenleyebilir.

Güvenlik

Win2Win kullanıcılarının bilgilerinin güvenliğine önem vermektedir. Kullanıcıların bilgileri kullanıldığında, güvenlik esastır ve bu bilgilerin uygun teknik ve organizasyonel araçlar ile korunmasını sağlanmaktadır.

Win2Win kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını, gerekli denetimlerin yaptırılmasını taahhüt eder.

Kullanıcı bilgilerinin güvenliği maalesef garanti edilememektedir çünkü internet yoluyla bilginin aktarımı tamamen %100 güvenilir değildir. Yürürlükteki hukuk gereğince kullanıcı  bilgilerinin korunması için Win2Win azami özeni göstermektedir.

Çocukların Erişimi

Win2Win mobil uygulaması doğrudan çocuklara yönelik değildir. 18 yaş ve altındaki çocuklardan bilinçli olarak kişisel veri toplanmamaktadır. 18 yaş ve altıdaki çocukların Win2Win mobil uygulamasına bilgi girişi yapması durumunda, fark edildiği andan itibaren, Win2Win sistemi kullanıcının bilgilerini silmektedir.  Ebeveyn ve velilerin 18 yaş altındaki çocuklarının izinsiz ve yasak kullanımını fark ettikleri anda www.win2winofficial.com adresinden yetkililerle iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

Diğer Erişim Siteleri

Win2Win web sitesinden veya mobil uygulamasından herhangi diğer bir üçüncü şahıs erişim sitelerine yönlendirilme durumunda kullanıcılara o sitelerin gizlilik politikalarını dikkatlice okumaları önerilmektedir çünkü, Win2Win diğer üçüncü şahıs erişim sitelerinin içeriğinden, Gizlilik Politikası'ndan veya uygulamalarından sorumlu değildir. 

Değişiklikler

Win2Win, işbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan koşulları güncel Gizlilik Politikası yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcıların Win2Win uygulamasını kullanmaya devam etmesi , değiştirilmiş güncel Gizlilik Politikası‘nı kabul ettikleri anlamına gelmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Kullanıcıların kişisel verileri Win2Win tarafından, Avrupa Parlamentosu ve Genel Verileri olarak bilinen 27 Nisan 2016 tarihli Konsey (AB) 2016/679 sayılı Tüzük kapsamında hazırlanan koşullar altında korumaktadır. Kullanıcılar veri sahipleri olarak, Win2Win’e başvurarak, kendileriyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim

Kullanıcılar işbu Gizlilik Politikası hakkındaki sorular, yorumlar, ve talepleri için her zaman www.win2winofficial.com adresinden yetkililer ile iletişime geçebilirler.