English version

Win2Win Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 : Taraflar

Madde 1 : Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"); bir tarafta Confatalis Limited Liability Company tarafından işletilen www.win2winofficial.com adresindeki internet sitesi ve sahip olduğu Win2Win mobil iOS ve Andriod uygulamaları (bundan böyle topluca “Win2Win” olarak anılacaktır ); ile diğer tarafta bilgileri Win2Win mobil iOS veya Android uygulamaları üzerinden belirtilen tüm tek kişi ve tüzel kişi üyeler (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir.

Madde 2 : Sözleşme'nin Konusu

İsbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Win2Win mobil iOS veya Andriod uygulama tarafından sunulan futbol oran analizi hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmiş olup, anılan ilişki kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Madde 3 : Kayıt Oluşturma

3.1. Kullanıcı, e-posta ve belirlediği şifre ile Win2Win mobil uygulama’nın Profil Girişi ekranından giriş yapabilecektir.  Aynı zamanda Kullanıcı’ya Win2Win mobil uygulama’nın Profil Girişi ekranında "Şifremi Unuttum" ve "Hesap Oluştur" seçenekleri sunulacaktır.  Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Profil Girişi ekranında hatalı bir giriş yapması halinde ilgili ekrana uyarı mesajı gelecektir.

3.2. Kullanıcı’nın Win2Win mobil uygulama’nın Profil Girişi ekranından "Şifremi Unuttum" seçeneğini tıklaması halinde, açılan Win2Win mobil uygulama’nın Şifre Yenileme ekranından e-posta adresi istenecek ve "Gönder" butonuna basıldığı takdirde Kullanıcı‘nın şifresini yenilemesi için daha önceden Win2Win mobil uygulama’ya girmiş olduğu e-posta adresine bir onay kodu gönderilecektir.  Kullanıcı, e-posta adresine gönderilen onay kodunu Win2Win mobil uygulama’nın Şifre Onaylama ekranına girerek şifre değiştirme işlemini gerçekleştirmiş olacaktır ve Kullanıcı’nın şifresinin başarılı olarak değiştirildiği hakkında ekrana mesaj gelecektir. 

3.3. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Profil Girişi ekranından "Hesap Oluştur" seçeneğini tıklaması halinde, açılan Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranın kayıt formundan Ad, Soyad, E-posta, Telefon Numarası, ve kendine özel bir Şifre bilgilerini girerek kayıt oluşturabilecek.  Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur kayıt formunda Telefon Numarası haricinde diğer tüm bilgiler Kullanıcı tarafından girilmesi zorunludur.  Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranında hatalı bir giriş yapması halinde ilgili ekrana uyarı mesajı gelecektir.

3.4. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın sunduğu hizmetlerin, 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranında kayıt oluşturmayacağını; buna bağlı olarak, kendisinin de 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 4 : Kullanıcı'nın Hak & Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranında kullanacağı e-posta ve şifre ile sadece bir tek kişi veya tüzel kişi için kayıt işlem yapma hakkına sahiptir.  Diğer tek kişi veya tüzel kişi üyeler Win2Win mobil uygulama’dan yararlanmak için ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir e-posta ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilecektir. 

4.2. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranındaki kayıt oluşturma işleminde vereceği bilgilerin hukuka uygun ve doğru olmasından tamamen sorumlu olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da Win2Win’in hiçbir sebeple sorumlu olmadığını kabul, beyan, ve taahhüt etmektedir.  Hatalı veya noksan bilgilerin sıkıntı veya problem oluşturduğu şartlarda Win2Win, Kullanıcı’nın kaydını sona erdirme hakkına sahiptir.

4.3. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın Hesap Oluştur ekranındaki kayıt oluşturma işleminde verdiği bilgileri veya şifre yenileme işlemlerini istediği zaman Win2Win mobil uygulama’nın Hesabım ekranından dilediği şekilde değiştirilebilir.  Şifre, sadece Kullanıcı tarafından bilinir ve şifrenin seçimi ve korunmasının sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya ait olacaktır.  Win2Win, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir.

4.4. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’dan elde ettiği hizmet ve bilgileri olumsuz kullanarak aşağıda yer alan yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir;

  • Hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,
  • Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
  • Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak.

4.5.  Kullanıcı’nın kendi yapmış olduğu APPSTORE ve GOOGLE PLAY aboneliği, kulanım, ve gizlilik koşullarından Win2Win sorumlu değildir. 

4.6. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’nın üzerinden sunulan hizmetlerin ve kullanılan yazılımların telif hakkının Win2Win‘e ve/veya Win2Win‘e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu; ihlali durumunda Kullanıcı’nın sorumlu olacağını; bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul, beyan, ve taahhüt etmektedir.

4.7. Kullanıcı, www.win2winofficial.com internet sitesine zarar verecek veya Win2Wini başka internet siteleriyle ya da üçüncü kişilerle ihtilaflı duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve herhangi bir şekilde bir hukuka aykırı durum doğarsa bunun hukuki ve cezai sorumlulukların tümünü üzerine aldığını kabul, beyan, ve taahhüt etmektedir.

Madde 5 : Win2Win'in Hak & Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulamasında kayıt oluşturabilir, ancak Win2Win işbu Sözleşme konusu hizmetten yararlanmak isteyen herhangi bir Kullanıcı’nın başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır.  Win2Win diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı Kullanıcı’nın hesabını askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir.

5.2. Win2Win mobil uygulama’nın Kullanıcı’ya sunduğu futbol oran analizi hizmetini tamamen bilgi ve eğlence amaçlıdır.  Win2Win bu bilgiler doğrultusunda, Kullanıcı’ya herhangi bir kazanç vaad etmemektedir. 

5.3. Kullanıcı’nın Win2Win mobil uygulama’dan edindiği bilgilerden dolayı aldığı karar ve hareketlerinden, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi zararlarından, herhangi bir tutum ve davranışlarından Win2Win sorumlu değildir.  

5.4. Win2Win mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile www.win2winofficial.com internet sitesi ve/veya Win2Win mobil uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.

5.5. Şans Girişim Ortak Girişimi (“İddaa”) firmasına ait olan ve “www.iddaa.com.tr” sitesinde halka açık olarak yayınlanan verileri Win2Win sadece bilgi ve eğlence amaçlı sunmaktadır.  İddaa’nın maçlar hakkında yayınladığı bilgilerin ve verilerin değişimlerinden hiçbir şekilde Win2Win sorumlu değildir. 

5.6. Win2Win, İddaa’dan ayrı bağımsız bir kuruluştur ve aralarında hiçbir ticari veya ortak herhangi bir iş ilişkisi bulunmamaktadır.  İddaa’ya ait olan ve İddaa tarafından yayınlanan bilgi ve veriler üzerinde Win2Win’in hiçbir yetkisi ve hakkı bulunmamaktadır. 

5.7. Win2Win mobil uygulamanın ve kendisine ait yayınlanan www.win2winofficial.com internet sitesinin tüm içerikleri ve içeriğine ilişkin her türlü görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Win2Win'e aittir.

5.8. Win2Win mobil uygulamada bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

5.9. Win2Win mobil uygulamanın veri tabanına veya www.win2winofficial.com internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, kayıt bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan Win2Win sorumlu tutulamaz.

Madde 6 : Kişisel Verilerin Korunması

6.1. E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamadığı için, gönderilecek e-postaların güvenliğinden Kullanıcı sorumludur.

6.2. Win2Win, Kullanıcı’nın verilerini Avrupa Parlamentosu ve Genel Verileri olarak bilinen 27 Nisan 2016 tarihli Konsey (AB) 2016/679 sayılı Tüzük kapsamında hazırlanan koşullar altında korumaktadır.  Win2Win, Kullanıcı’nın Sözleşme konusu kişisel bilgilerini yasal zorunluluklar ve hizmetlerini yerine getirmek amacıyla zorunlu olduğu haller haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.  Her halükarda ilgili paylaşımlar, Avrupa Parlamentosu ve Genel Verileri olarak bilinen 27 Nisan 2016 tarihli Konsey (AB) 2016/679 sayılı Tüzük uyarınca uygun olarak yapılmaktadır.

6.3. Win2Win kullanıcılarının verdiği ve veri tabanında saklı tutulan bilgileri Avrupa Parlamentosu ve Genel Verileri olarak bilinen 27 Nisan 2016 tarihli Konsey (AB) 2016/679 sayılı Tüzük kapsamında usulüne uygun olarak istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve hizmetlerini genişletmek için kullanabilme hakkına sahip olacaktır.

Madde 7 : Yürürlülük & Yetkili Mahkemeler

7.1. Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi bir şekilde uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduğunu veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduğunu; işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu ve içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladığını peşinen kabul, beyan, ve taahhüt etmektedir.  Kullanıcı, Win2Win tarafından işbu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

7.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Amerika Birleşik Devletleri Tahkim Yasası, diğer uygulanabilir federal yasalar ve Kaliforniya eyaleti yasaları yetkilidir.

Madde 8 : Fesih

Win2Win , Kullanıcı’nın bu koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Win2Win mobil uygulama içinde yer alan kullanıma ve Win2Win hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.  Ayrıca Kullanıcı, Win2Win mobil uygulama’daki kaydını sona erdirme ve işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel bilgilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir.

 

İletişim :
Kullanıcılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi hakkındaki sorular, yorumlar, ve talepleri için her zaman www.win2winofficial.com adresinden yetkililer ile iletişime geçebilirler.

Son Güncelleme Tarihi :
28 Ağustos 2019